System SAP przez wiele lat królował wśród oprogramowania stosowanego przez polskich przedsiębiorców. Jego modułowość pozwala na elastyczne dostosowanie aplikacji do konkretnych potrzeb oraz rozbudowę całości wraz ze zmieniającą się sytuacją biznesową firmy. Warto jednak pamiętać, że podobnie jak ma to miejsce w przypadku każdego oprogramowania przeznaczonego dla firm, również SAP system musi uwzględniać obowiązujące przepisy prawa.

Od przyszłego roku w życie wchodzą nowe Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Zmiany w MSSF 16 obejmować będą m. in. nowe zasady ujmowania leasingu operacyjnego. Od przyszłego roku będą one wykazywane jako leasing finansowy, a więc staną się zobowiązaniem ujmowanym w bilansie po stronie aktywów.

Wymóg MSSF 16 leasing dotyczyć będzie wszystkich podmiotów gospodarczych korzystających z leasingu lub wynajmujących nieruchomości i składających sprawozdania finansowe w ramach IFRS. Wprowadzenie w życie tak skomplikowanych zmian oczywiście wpływa także na cały proces księgowo-rozliczeniowy, co niesie konieczność sięgnięcia po rozwiązania kompleksowo wspierające zarządzanie majątkiem firmy, a w tym również jego leasingowanymi elementami.

Nie warto więc zwlekać z uwzględnieniem nowych zasad MSSF 16 w SAP. Więcej na temat wprowadzanych od przyszłego roku zmian można dowiedzieć się na https://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/mssf16-8211;-nadciaga-leasingowa-rewolucja,60,0,2399548.html.

MSSF16 to owoc współpracy pomiędzy Radą Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości i Amerykańską Radą Standardów Rachunkowości Finansowej. Jej celem było zoptymalizowanie i zniwelowanie różnic w leasingach operacyjnych i finansowych w różnych krajach.